Climate- and Refrigeration
Technology, our specialisation

Natuurlijke koudemiddelen: energiezuinige milieuvriendelijke koeling

Natuurlijke koudemiddelen, zoals ammoniak (NH3), kooldioxide (CO2), glycol, mengsels van propaan en butaan, en ook water, worden steeds meer toegepast in nieuwe koelinstallaties. Door hun goede thermodynamische eigenschappen zijn ze zeer energiezuinig. En in geval van lekkage dragen ze niet of nauwelijks bij aan het broeikaseffect. Het broeikaseffect van HFK's is 124 tot 22.800 maal groter dan het broeikaseffect van CO2; het broeikaseffect van ammoniak is nul. Vanuit milieuoogpunt zijn de natuurlijke koudemiddelen daarom een beter alternatief. 

Indirecte koeling kiest slimme combinatie

Bij gebruik van natuurlijke koudemiddelen is veiligheid wel een aandachtspunt. Ze hebben elk hun nadelen, zoals toxiciteit (ammoniak), hoge druk (CO2) of brandbaarheid (propaan en butaan). Daarom wordt vaak gekozen voor een indirecte installatie. Er wordt dan gebruik gemaakt van twee koudedragers. Zo kunnen de zeer gunstige thermodynamische eigenschappen worden benut, terwijl tegelijkertijd het veiligheidsrisico sterk wordt beperkt.

Welk natuurlijk koudemiddel?

Elk natuurlijk koudemiddel heeft andere eigenschappen en gedraagt zich anders. De keuze van een natuurlijke koudemiddel vraagt dan ook een grondige kennis van thermodynamica en van veiligheidsaspecten. Op grond van uw producten en processen selecteren we het beste koudemiddel voor uw situatie. Het pand, de gebruiksfunctie en milieuvoorschriften spelen daarbij ook een rol. En natuurlijk nemen we uw investeringsruimte en bedrijfsplannen voor de toekomst in onze overwegingen mee.

Investering verdient zich terug

In veel gevallen vraagt een installatie op basis van natuurlijke koudemiddelen een wat hogere investering. Door ons ontwerp optimaal af te stemmen op uw situatie, kunnen we deze meerkosten vaak flink beperken. En altijd zoeken we slimme oplossingen om het energieverbruik te verminderen. Dat maakt uw operationele kosten lager – elk jaar opnieuw. Een eventueel iets hogere investering verdient u dan ook snel terug. Bovendien komt de overheid u in veel gevallen tegemoet via de EnergieInvesteringsAftrek. Met deze fiscale regeling krijgt u circa 10 procent van de investering terug. De total cost of ownership van een installatie op basis van natuurlijke koudemiddelen pakt daarom vaak toch gunstig uit.

Duurzaam op de toekomst voorbereid

Steeds meer bedrijven kiezen voor een natuurlijke koudemiddel. Daarmee zijn ze volledig op de toekomst voorbereid. De Europese Commissie heeft besloten het gebruik van synthetische koudemiddelen verder terug te dringen. Het F-gassenbesluit regelt het versneld uitfaseren van de veelgebruikte fluorkoolwaterstoffen (HFK's). De keuze voor natuurlijke koudemiddelen is dan ook de meest duurzame en toekomstbestendige oplossing.

Wilt u ook profiteren van onze ervaring?

Als een van de eerste leveranciers in Nederland paste Nijssen de natuurlijke koudemiddelen ook in complexe industriële installaties toe. Door onze jarenlange ervaring hebben we een grondige expertise opgebouwd. We adviseren u graag over uw situatie! 

 

Voordelen van natuurlijke koudemiddelen

 • Energiezuinig: energieverbruik vaak maar liefst 30 tot 40% lager
 • Milieuvriendelijk: minimale bijdrage aan broeikaseffect
 • Financieel lonend: lage total cost of ownership

 

 

 

 

 

Advies en ontwerp

Nijssen gelooft niet in standaardoplossingen. Elk koel-, vries- of klimaatvraagstuk is anders. In de loop der jaren hebben we veel kennis vergaard over 'levende' producten. Over AGF, over het koelen en conditioneren van planten, bloemen, bloembollen en zaden, maar ook over het optimaal verwerken en opslaan van vlees, vis, kant-en-klaarmaaltijden, geneesmiddelen en vele andere producten. Dankzij deze expertise én onze technologische knowhow kunnen we écht installaties op maat ontwerpen.

Niet over één nacht ijs

Een advies of een ontwerp van Nijssen is altijd gebaseerd op een grondige inventarisatie van alle randvoorwaarden en van uw wensen. Welke bouwtechnische en logistieke aspecten zijn van belang? Om welke producten gaat het? Hoe zullen de volumes zich ontwikkelen? Wat is de investeringsruimte? Is het nodig op nieuwe wetgeving te anticiperen? Vóór we gaan ontwerpen, beantwoorden we samen met u al deze vragen.

Kiezen uit alternatieven

Meestal is er niet één technisch ontwerp dat bij voorbaat in alle opzichten het allerbeste is. Nieuwe technologieën op het gebied van koel- en regeltechniek maken verschillende alternatieven mogelijk. Vaak stellen we dan ook minder voor de hand liggende oplossingen voor. Met extra mogelijkheden zoals het hergebruik van restwarmte. Uiteraard rekenen we u altijd exact voor hoe snel u een eventuele extra investering terugverdient. 

 

BREEAM: refrigeration technology contributes to higher score

Refrigeration systems contribute to achieving BREEAM excellence. BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) is the leading and most widely used environmental assessment method for buildings. It sets the standard for best practice in sustainable design and has become the de facto measure used to describe a building's environmental performance. An energy-efficient and environmentally-friendly cooling system ensures a higher overall score. The use of natural refrigerants and energy-saving components assist in achieving BREEAM excellence.

Experience with BREEAM

Nijssen was a supplier in various projects with a good BREEAM score. Refrigeration technology provides opportunities to gain the maximum level of BREEAM credits, e.g. by:

 • Application of natural refrigerants, e.g. NH3 and CO2;
 • Increased efficiency by frequency controlled screw compressors;
 • Energy efficiency with economiser;
 • Application of energy efficient air-cooled condensers;
 • Saving water consumption by application of hybrid condensers;
 • Heat recovery from oil cooling and compressed gases;
 • Energy efficiency by weather-compensated and capacity-dependent control system.

BREEAM: opportunities for building owners

Sustainable building and responsible management of real estate are becoming increasingly important. More and more newbuilding projects are designed and realized to qualify for a BREEAM-NL certificate. A BREEAM label increases value and tax benefits are available. It is a widely respected eco-label that is also commercially beneficial. Market parties increasingly choose properties that have at least three BREEAM stars. In addition, a BREEAM label also creates awareness within the supplier chain.

Independent assessment determines BREEAM score

To be eligible for a BREEAM label, a building must be inspected during design and after delivery by an independent, accredited inspector. On the basis of 110 parts, divided into nine chapters, credits are awarded. Based on the total score, one to five stars will be awarded, with one star for 'pass' and five stars for 'outstanding'.

 

References

 

Would you like more information? Contact us via +31 71 521 62 14 or send an e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Savings on energy costs

A large portion of the operating costs of your refrigeration system is made up of energy costs. During the design phase Nijssen makes a point of taking these into consideration. By applying state-of-the-art technologies we ensure that your system functions more economically. Consequently the application of natural refrigerants can often additionally generate much greater energy efficiency.

Energy-efficient components

We use energy efficient compressors, coolers and condensers as much as possible. These are the first energy gains. Using 'oversized' condensers occasionally is efficient. Using a continuously variable speed regulator for ventilators, pumps and compressors is an energy-saving method. This is certainly the case when combined with Nijssen’s state-of-the-art computer control technology.

Recycling residual heat

The available residual heat in a refrigeration system can be used to defrost air coolers, warm floors underneath freezer cells or office space. Using residual heat is economical in many situations.

Nijssen Power Saving© system

The unique Nijssen Power Saving© system continuously measures the need for refrigeration and the outside temperature. The measurement results are translated into optimum working conditions for that specific time through the PLC. Thanks to this technology you will achieve considerable savings on your energy costs.

Savings of up to 20%

Together with the energy-efficient components in a Nijssen system, the Nijssen Power Saving© system achieves energy savings of 20% or even more compared with traditional refrigeration systems. You will earn back a possible slightly higher investment rapidly. This is a certainty if you use the subsidisation opportunities wisely. Nijssen will be pleased to advise you on this too.

 • 1
 • 2