Privacy-verklaring

Privacy-statement

jouw privacy, onze prioriteit
Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Nijssen B.V. met haar eventuele deelnemingen en gelieerde maatschappijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als Nijssen B.V.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-05-2018.

Verwerking van persoonsgegevens door Nijssen B.V.

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens Nijssen B.V. verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. Nijssen B.V. staat er voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
Nijssen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikt maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Nijssen B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden. De gegevens worden alleen voor dit doel gebruikt en bewaard.

 • • Het uitvoeren van overeenkomsten; Wij verwerken persoonsgegevens om overeenkomsten
  met opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers en werknemers te kunnen uitvoeren
 • • Voor marketingactiviteiten; Wij verwerken persoonsgegevens voor marketingactiviteiten
  richting bestaande en voormalige klanten en relaties via evenementen.
 • • Afhandeling van aangevraagde informatie of publicaties;Wij verwerken persoonsgegevens om
  te reageren op vragen, informatieverzoeken en bij aanmelding voor onze nieuwsbrief.

Het verbeteren van de website en dienstverlening van Nijssen B.V. Onze website maakt
gebruik van analytische cookies om bezoekersstatistieken samen te stellen. Op basis van deze
niet-gepersonaliseerde informatie verbeteren we onze website en de bezoekerservaring.
In het kader van genoemde doeleinden verwerkt Nijssen B.V. een of meerdere van onderstaande gegevens:

 • • Voor- en achternaam
 • • Adres
 • • Telefoonnummer
 • • E-mailgegevens
 • • Bankrekeningnummer
 • • KvK-nummers

Nijssen B.V. verwerkt uitsluitend persoonsgegevens conform wettelijke grondslagen zoals
benoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Nijssen B.V. dient
persoonsgegevens te verwerken vanwege wettelijke verplichtingen, zoals de Fiscale Bewaarplicht, de Invorderingswet 1990, de Wet Arbeid Vreemdelingen en de Wet op de Identificatieplicht.

Met wie deelt Nijssen B.V. uw gegevens?

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

 • • Eigen werknemers
  We delen de gegevens met medewerkers waarbij het verwerkingsdoel in lijn ligt met de
  functie. Bijvoorbeeld: een medewerker neemt contact op met een klant om deze te
  ondersteunen in een vraag. Hiervoor zijn contactgegevens nodig.
 • • Leveranciers en onderaannemers die voor Nijssen B.V. werken
  We werken samen met onderaannemers, dienstverleners voor onze administratie,
  automatisering, marketing en communicatie. Met hen maken we goede afspraken over hun
  verplichtingen en bevoegdheden. Deze leggen we vast in (verwerkers)overeenkomsten.
 • • Belastingdienst
  In het geval van fiscale verzoeken kunnen er gegevens worden gedeeld met de
  belastingdienst.

Hoe lang bewaart Nijssen B.V. uw persoonsgegevens?

Nijssen B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacystatement genoemde doelen te bereiken.

 • • De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig de wettelijke
  verplichting. Dit is inclusief de met u gesloten overeenkomsten en de termijn gaat in nadat de overeenkomst is beëindigd.
 • • Wanneer u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 • • Gegevens voor marketingactiviteiten worden maximaal 3 jaar bewaard, nadat er contact is geweest in het kader van het aanbieden van producten of diensten.

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Nijssen B.V. van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

 • • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen,
 • • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken,
 • • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nijssen B.V.
 • • Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
  persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door
  u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar info@nijssen.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot
inzage door u is gedaan, nemen wij contact met u op via de reeds ons bekende contactgegevens. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Heeft u een klacht over de wijze waarop Nijssen B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden bij info@nijssen.com

Dit privacystatement kan gewijzigd worden als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacystatement vindt u op deze pagina.

Contactgegevens

Nijssen B.V. – Einsteinweg 3 – 2333 CC Leiden – Tel: +31 71 52 16 214 – E-mail: info@nijssen.com – KVK: 28024154