Copyright

Copyright Disclaimer

© Nijssen B.V. Alle rechten voorbehouden.

Intellectueel Eigendom

Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, grafische voorstellingen, video’s, audio, software, en de algehele vormgeving en look-and-feel van de website (hierna gezamenlijk “Inhoud” genoemd), is het exclusieve eigendom van Nijssen B.V. of wordt gebruikt met toestemming van de betreffende auteursrechthouders. Deze Inhoud is beschermd onder de Nederlandse en internationale auteursrechten- en andere intellectuele eigendomswetten.

Gebruik van de Website

Het is gebruikers toegestaan om de Inhoud van deze website te bekijken en af te spelen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, mits de volgende voorwaarden in acht worden genomen:

  • De Inhoud wordt niet op enige wijze gewijzigd.
  • Alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen worden behouden.

Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nijssen B.V. strikt verboden om:

  • De Inhoud te kopiëren, te reproduceren, te distribueren, te publiceren, te tonen, te wijzigen, afgeleide werken te maken, over te dragen, te verkopen of te exploiteren voor commerciële doeleinden.
  • De website of enige Inhoud te gebruiken voor enig publiek of commercieel doel.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, dienstmerken, logo’s, en handelsnamen die op deze website worden weergegeven, zijn eigendom van Nijssen B.V. of andere respectieve eigenaren. Het is verboden deze merken te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nijssen B.V. of de betreffende derde partij die eigenaar is van de merken.

Aansprakelijkheid

Nijssen B.V. doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de Inhoud op deze website nauwkeurig en actueel is. Desondanks wordt de Inhoud op een “as is” en “as available” basis verstrekt, zonder enige garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid ervan voor een bepaald doel. Nijssen B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik van, of het vertrouwen op, enige Inhoud die beschikbaar is op deze website.

Links naar Derden

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Nijssen B.V. heeft geen controle over, en is niet verantwoordelijk voor, de inhoud of het privacybeleid van deze websites van derden.

Wijzigingen

Nijssen B.V. behoudt zich het recht voor om op elk moment deze copyright disclaimer te wijzigen. Bezoekers van de website wordt aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Contact

Voor vragen over het gebruik van de inhoud van deze website, neem contact op met Nijssen B.V. via:

  • Adres: Einsteinweg 3 2333 CC Leiden
  • E-mail: Info@nijssen.com
  • Telefoon: +31 071 521 62 14