Klimaat- en koudetechniek,
onze specialisatie

Advies en ontwerp

Nijssen gelooft niet in standaardoplossingen. Elk koel-, vries- of klimaatvraagstuk is anders. In de loop der jaren hebben we veel kennis vergaard over 'levende' producten. Over AGF, over het koelen en conditioneren van planten, bloemen, bloembollen en zaden, maar ook over het optimaal verwerken en opslaan van vlees, vis, kant-en-klaarmaaltijden, geneesmiddelen en vele andere producten. Dankzij deze expertise én onze technologische knowhow kunnen we écht installaties op maat ontwerpen.

Niet over één nacht ijs

Een advies of een ontwerp van Nijssen is altijd gebaseerd op een grondige inventarisatie van alle randvoorwaarden en van uw wensen. Welke bouwtechnische en logistieke aspecten zijn van belang? Om welke producten gaat het? Hoe zullen de volumes zich ontwikkelen? Wat is de investeringsruimte? Is het nodig op nieuwe wetgeving te anticiperen? Vóór we gaan ontwerpen, beantwoorden we samen met u al deze vragen.

Kiezen uit alternatieven

Meestal is er niet één technisch ontwerp dat bij voorbaat in alle opzichten het allerbeste is. Nieuwe technologieën op het gebied van koel- en regeltechniek maken verschillende alternatieven mogelijk. Vaak stellen we dan ook minder voor de hand liggende oplossingen voor. Met extra mogelijkheden zoals het hergebruik van restwarmte. Uiteraard rekenen we u altijd exact voor hoe snel u een eventuele extra investering terugverdient. 

 

Privacy-statement

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Nijssen B.V. met haar eventuele deelnemingen en gelieerde maatschappijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als Nijssen B.V.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-05-2018.

Verwerking van persoonsgegevens door Nijssen B.V.

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens Nijssen B.V. verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. Nijssen B.V. staat er voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Nijssen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Nijssen B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden. De gegevens worden alleen voor dit doel gebruikt en bewaard.

 • Het uitvoeren van overeenkomsten; Wij verwerken persoonsgegevens om overeenkomsten met opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers en werknemers te kunnen uitvoeren.
 • Voor marketingactiviteiten; Wij verwerken persoonsgegevens voor marketingactiviteiten richting bestaande en voormalige klanten en relaties via evenementen.
 • Afhandeling van aangevraagde informatie of publicaties;Wij verwerken persoonsgegevens om te reageren op vragen, informatieverzoeken en bij aanmelding voor onze nieuwsbrief.
 • Het verbeteren van de website en dienstverlening van Nijssen B.V. Onze website maakt gebruik van analytische cookies om bezoekersstatistieken samen te stellen. Op basis van deze niet-gepersonaliseerde informatie verbeteren we onze website en de bezoekerservaring.

In het kader van genoemde doeleinden verwerkt Nijssen B.V. een of meerdere van onderstaande gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • KvK-nummers

Nijssen B.V. verwerkt uitsluitend persoonsgegevens conform wettelijke grondslagen zoals benoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Nijssen B.V. dient persoonsgegevens te verwerken vanwege wettelijke verplichtingen, zoals de Fiscale Bewaarplicht, de Invorderingswet 1990, de Wet Arbeid Vreemdelingen en de Wet op de Identificatieplicht.

Met wie deelt Nijssen B.V. uw gegevens?

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

 • Eigen werknemers
  We delen de gegevens met medewerkers waarbij het verwerkingsdoel in lijn ligt met de functie. Bijvoorbeeld: een medewerker neemt contact op met een klant om deze te ondersteunen in een vraag. Hiervoor zijn contactgegevens nodig.
 • Leveranciers en onderaannemers die voor Nijssen B.V. werken
  We werken samen met onderaannemers, dienstverleners voor onze administratie, automatisering, marketing en communicatie. Met hen maken we goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden. Deze leggen we vast in (verwerkers)overeenkomsten.

 • Belastingdienst
  In het geval van fiscale verzoeken kunnen er gegevens worden gedeeld met de belastingdienst.

Hoe lang bewaart Nijssen B.V. uw persoonsgegevens?

Nijssen B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacystatement genoemde doelen te bereiken.

 • De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig de wettelijke verplichting. Dit is inclusief de met u gesloten overeenkomsten en de termijn gaat in nadat de overeenkomst is beëindigd.
 • Wanneer u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 • Gegevens voor marketingactiviteiten worden maximaal 3 jaar bewaard, nadat er contact is geweest in het kader van het aanbieden van producten of diensten.

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Nijssen B.V. van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:       

 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen,
 • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken,
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nijssen B.V.
 • Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, nemen wij contact met u op via de reeds ons bekende contactgegevens. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Heeft u een klacht over de wijze waarop Nijssen B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Dit privacystatement kan gewijzigd worden als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacystatement vindt u op deze pagina.

Contactgegevens

Nijssen B.V. -  Einsteinweg 3 - 2333 CC Leiden - Tel: +31 71 52 16 214 – E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - KVK: 28024154

BREEAM: koudetechniek draagt bij aan totaalscore

Ook koelinstallaties leveren een bijdrage aan de BREEAM-NL certificering. BREEAM-NL is de methodiek waarmee de duurzaamheid van een pand beoordeeld wordt. Een energiezuinige en milieuvriendelijke koelinstallatie zorgt voor een hogere totaalscore. De toepassing van natuurlijke koudemiddelen en energiebesparende componenten zijn gunstig voor de BREEAM-NL beoordeling.

Ervaring met BREEAM-NL

Nijssen was leverancier in verschillende projecten met een goede BREEAM-NL score. Vanuit de koeltechniek wordt een positieve bijdrage aan een hoge BREEAM-score onder meer behaald door:

 • Toepassing van natuurlijke koudemiddelen, zoals ammoniak en CO2;
 • Rendementsverhoging door frequentiegeregelde schroefcompressor;
 • Energiebesparing door economiser;
 • Toepassing van energiezuinige luchtgekoelde condensors
 • Besparing op waterverbruik door hybride condensortoepassing;
 • Warmteterugwinning uit oliekoeling en persgassen;
 • Energiebesparing door weersafhankelijke en capaciteitsafhankelijke regeling.

BREEAM-label interessant voor gebouweigenaren

Duurzaam bouwen en verantwoord beheren van vastgoed worden steeds belangrijker. Steeds meer nieuwbouwprojecten worden zo ontworpen en gerealiseerd dat ze in aanmerking komen voor een BREEAM-NL certificaat. Een BREEAM-label zorgt voor waardevermeerdering, er hangen fiscale voordelen aan en het is een breed gerespecteerd milieukeurmerk dat ook marketingtechnisch gunstig is. Marktpartijen kiezen steeds vaker voor vastgoed dat minimaal drie BREEAM-sterren heeft. Daarnaast creëert een BREEAM-label ook bewustwording binnen de leveranciersketen.

Onafhankelijke beoordeling bepaalt BREEAM-score

Om in aanmerking te komen voor een BREEAM-label, moet een gebouw tijdens het ontwerp en na oplevering worden gekeurd door een onafhankelijke, geaccrediteerde inspecteur. Op basis van 110 onderdelen, onderverdeeld in negen hoofdstukken, worden punten toegekend. Op basis van de totaalscore wordt vervolgens één tot vijf sterren toegekend, waarbij één ster voor ‘pass’, en vijf sterren voor ‘outstanding’ staat.

Referenties

 

Wilt u meer informatie? We beantwoorden uw vragen graag. 
Neem contact op via 071 521 62 14 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Energiekosten verlagen

Energiekosten vormen een groot deel van de operationele kosten van uw koelinstallatie. Een verlaging van het energieverbruik van uw installatie zorgt daarom voor een forse besparing in de exploitatie. Elk jaar opnieuw. Tijdens het ontwerp houdt Nijssen daar al nadrukkelijk rekening mee. Door toepassing van de modernste technologieën laten we uw installatie beter renderen. Zo kan ook de toepassing van natuurlijke koudemiddelen veelal een hoger energetisch rendement opleveren.

Energiezuinige componenten

We gebruiken zoveel mogelijk energiezuinige compressoren, koelers en condensors. Dat is de eerste energiewinst. Soms is het gebruik van 'oversized' condensoren efficiënt. Ook een traploze toerenregeling van ventilatoren, pompen en compressoren is een methode om energie te besparen. Zeker in combinatie met de geavanceerde Nijssen-computerbesturing.

Warmteterugwinning

In het koelproces produceert uw installatie veel warmte. Deze restwarmte kan goed worden benut - bijvoorbeeld om luchtkoelers te ontdooien, vloeren onder vriescellen te verwarmen of bedrijfsruimten te verwarmen. In veel situaties is een warmteterugwinningssysteem rendabel.

Optimale regeling

Een zo efficiënt mogelijke regeling voorkomt dat uw installatie onnodig draait. Het unieke Nijssen Power Saving-systeem meet per cel continu de koelbehoefte en de buitentemperatuur. Via de PLC worden de meetresultaten omgezet in optimale werkcondities voor dat moment. Dankzij deze technologie bespaart u aanzienlijk op de energiekosten.

Besparing tot 20%

Samen met de energiezuinige componenten in een Nijssen-installatie realiseert het Nijssen Power Saving systeem in vergelijking met traditionele koelsystemen een energiebesparing van 20% - en soms zelfs nog meer. Een eventueel iets hogere investering verdient u daarmee snel terug. Zeker als u slim gebruikmaakt van de subsidiemogelijkheden. Ook daarover adviseren we u graag.

 

Natuurlijke koudemiddelen: energiezuinige milieuvriendelijke koeling

Natuurlijke koudemiddelen, zoals ammoniak (NH3), kooldioxide (CO2), glycol, mengsels van propaan en butaan, en ook water, worden steeds meer toegepast in nieuwe koelinstallaties. Door hun goede thermodynamische eigenschappen zijn ze zeer energiezuinig. En in geval van lekkage dragen ze niet of nauwelijks bij aan het broeikaseffect. Het broeikaseffect van HFK's is 124 tot 22.800 maal groter dan het broeikaseffect van CO2; het broeikaseffect van ammoniak is nul. Vanuit milieuoogpunt zijn de natuurlijke koudemiddelen daarom een beter alternatief. 

Indirecte koeling kiest slimme combinatie

Bij gebruik van natuurlijke koudemiddelen is veiligheid wel een aandachtspunt. Ze hebben elk hun nadelen, zoals toxiciteit (ammoniak), hoge druk (CO2) of brandbaarheid (propaan en butaan). Daarom wordt vaak gekozen voor een indirecte installatie. Er wordt dan gebruik gemaakt van twee koudedragers. Zo kunnen de zeer gunstige thermodynamische eigenschappen worden benut, terwijl tegelijkertijd het veiligheidsrisico sterk wordt beperkt.

Welk natuurlijk koudemiddel?

Elk natuurlijk koudemiddel heeft andere eigenschappen en gedraagt zich anders. De keuze van een natuurlijke koudemiddel vraagt dan ook een grondige kennis van thermodynamica en van veiligheidsaspecten. Op grond van uw producten en processen selecteren we het beste koudemiddel voor uw situatie. Het pand, de gebruiksfunctie en milieuvoorschriften spelen daarbij ook een rol. En natuurlijk nemen we uw investeringsruimte en bedrijfsplannen voor de toekomst in onze overwegingen mee.

Investering verdient zich terug

In veel gevallen vraagt een installatie op basis van natuurlijke koudemiddelen een wat hogere investering. Door ons ontwerp optimaal af te stemmen op uw situatie, kunnen we deze meerkosten vaak flink beperken. En altijd zoeken we slimme oplossingen om het energieverbruik te verminderen. Dat maakt uw operationele kosten lager – elk jaar opnieuw. Een eventueel iets hogere investering verdient u dan ook snel terug. Bovendien komt de overheid u in veel gevallen tegemoet via de EnergieInvesteringsAftrek. Met deze fiscale regeling krijgt u circa 10 procent van de investering terug. De total cost of ownership van een installatie op basis van natuurlijke koudemiddelen pakt daarom vaak toch gunstig uit.

Duurzaam op de toekomst voorbereid

Steeds meer bedrijven kiezen voor een natuurlijke koudemiddel. Daarmee zijn ze volledig op de toekomst voorbereid. De Europese Commissie heeft besloten het gebruik van synthetische koudemiddelen verder terug te dringen. Het F-gassenbesluit regelt het versneld uitfaseren van de veelgebruikte fluorkoolwaterstoffen (HFK's). De keuze voor natuurlijke koudemiddelen is dan ook de meest duurzame en toekomstbestendige oplossing.

Wilt u ook profiteren van onze ervaring?

Als een van de eerste leveranciers in Nederland paste Nijssen de natuurlijke koudemiddelen ook in complexe industriële installaties toe. Door onze jarenlange ervaring hebben we een grondige expertise opgebouwd. We adviseren u graag over uw situatie! 

 

Voordelen van natuurlijke koudemiddelen

 • Energiezuinig: energieverbruik vaak maar liefst 30 tot 40% lager
 • Milieuvriendelijk: minimale bijdrage aan broeikaseffect
 • Financieel lonend: lage total cost of ownership

 

 

 

 

 

 • 1
 • 2

Contact

Bio Science Park
Einsteinweg 3
2333 CC Leiden

071 521 62 14 (algemeen)
071 524 76 90 (service)

info@nijssen.com
sales@nijssen.com
service@nijssen.com

linkedin volg Nijssen ook op Facebook youtube logo

 sbb beeldmerk 80px

ISO9001 VCA2 DNV GL RGB 60px

We realiseerden projecten in...

World Map3

Nederland

Belgie

Duitsland

Frankrijk

UK

Ivoorkust

Zuid afrika

Australia

Dominicaans rep.

Tenerife

Peru

Egypte

Turkije

Romenië

VS

Saoedi Arabië

Spanje

Hawaï

Griekenland

Zwitserland

Tsjechie

New Zealand

Finland

Tunesië

India

Ireland

Uganda

Marokko

Denemarken

Zweden

Letland

Kroatië

Italië

Israël

Portugal

Noorwegen

Columbia

Kenia

Indonesië

Polen